ראטרדם היהודית

ראטרדם היהודית

 

 

 

JOODS ROTTERDAM

 

 


 

ARCHIEF

Besnijdenisregister, index naar jaartal

Bron: Gemeentearchief Rotterdam

 

 

 

1737 1742 1751 1761 1771 1781 1791, pag. 1 1801
1738 1743 1752 1762 1772 1782 1791, pag. 2 1802, pag. 1
1739 1744 1753 1763 1773, pag. 1 1783 1792, pag. 1 1802, pag. 2
  1745 1754 1764 1773, pag. 2 1784 1792, pag. 2 1803, pag. 1
  1746 1755 1765 1774 1785 1793, pag. 1 1803, pag. 2
  1747 1756 1766 1775 1786 1793, pag. 2 1804
  1748 1757 1767 1776 1787, pag. 1 1794, pag. 1 1805
  1749 1758 1768 1777 1787, pag. 2 1794, pag. 2 1806
  1750 1759 1769 1778 1788, pag. 1 1795, pag. 1 1807
    1760 1770 1779 1788, pag. 2 1795, pag. 2 1808
        1780 1789, pag. 1 1796 1809, pag. 1
          1789, pag. 2 1797, pag. 1 1809, pag. 2
          1790, pag. 1 1797, pag. 2 1810, pag. 1
          1790, pag. 2 1798 1810, pag. 2
            1799, pag. 1 1811, pag.1
            1799, pag. 2 1811, pag. 2
            1800, pag.1  
           

1800, pag. 2

 

 

 

Volgende pagina

 

 

 

 

 

 

Home

Abonneren

Artikelen

Inhoudsopgaven

Contact/redactie

Foto's

Vragen

Links

Nieuws